Boys Varsity Soccer · Boys Varsity Soccer WB vs Clawson 8 22 18