Boys Varsity Soccer · Varsity Boys Soccer WB vs Clawson 8 22 18